O akci

Zveme všechny děti a jejich rodiče na sobotu 15. září 2024, kdy od 14:00 hodin bude v parku na Karáskově nám. v Židenicích probíhat dětský den. Přijďte společně s dětmi strávit odpoledne plné her a soutěží. Připraveno bude několik soutěžních stanovišť, děti se mohou těšit také na malování na obličej a představení loutkového divadla Lampion. Pro rodiče je připraveno krátké zamyšlení, hudební vystoupení a káva zdarma. Vstup je také zdarma :)

Program

14:00

Zahájení soutěžních aktivit

Otevření soutěžních stanovišť jako např. Hlavolamy, Skákání v pytli, Hod na cíl a další. Každé dítě dostane po absolvování soutěží malou odměnu. Účast na aktivitách je zdarma! Bude také možné si něco nechat namalovat na obličej. Stanoviště budou otevřená do 17:00

17:00

Divadélko Lampion

Loutkové divadélko Lampion zábavnou a srozumitelnou formou seznamuje (menší) děti s životními principy na základě Bible, jako je např. pomoc druhým lidem, důležitost přátelství apod.

17:15

Kreslený příběh o opravdové lásce

Pro (větší) děti

17:30

Hudební vystoupení

Hudební vystoupení

17:50

Krátké zamyšlení

Krátké zamyšlení z Bible

18:00

Závěr

Konec akce

O nás

Kdo jsme

Jsme jedním ze sborů Apoštolské církve v České republice. Patříme mezi evangelikální církve. Lidé ve sboru AC Brno jsou praktikující křesťané, kteří nejen o své víře mluví, ale také se ji snaží žít.

Čemu věříme

Věříme v živého Boha, který miluje každého člověka. Boží láska k lidem se ukazuje tím, že Ježíš Kristus za nás položil život na kříži. Bůh odpouští hříchy člověku na základě oběti Ježíše Krista. Věříme, že Bůh proměňuje život každého, kdo věří a kdo po proměně touží. Věříme, že Bůh má s člověkem úžasný plán nejen pro současnost, ale i pro věčnost.

Proč Action in the City

Věříme, že církev tady není od toho, aby se uzavřela do budov, ale aby byla ku prospěchu svému městu a lidem v něm. Touto akcí toužíme obdarovat naše město a lidi v něm skrze připravený program a různé aktivity. Skrze akci AITC toužíme ukázat praktickým způsobem Boží lásku k člověku.

Tiskové zprávy